Reykjavík

Árni Vilhjálmsson

Lögmaður, eigandi

Árni er lögmaður með leyfi til málflutnings fyrir Hæstarétti. Hann hefur starfað við lögmennsku síðan 1983. Árni var einn af stofnendum LOGOS í ársbyrjun 2000, þar á undan var hann m.a. meðeigandi hjá A&P lögmönnum. Árni hefur mikla reynslu á mörgum sviðum lögfræðinnar, ber þar að nefna hugverkarétt, Evrópurétt, samkeppnisrétt og málflutning. Auk þess eru hans starfssvið: félagaréttur, erlendar fjárfestingar, orkulöggjöf, lyfjaiðnaður og líftækniiðnaður.


Starfsferill
 • LOGOS lögmannsþjónusta síðan 2000
 • A&P lögmenn 1995-1999
 • Eftirlitsstofnun EFTA í Brussel 1992-1995
 • Lögmenn Höfðabakka 1983-1992
 • Viðskiptaráðuneytið 1982
 • Sýslumaðurinn Norður-Múlasýslu 1979-1981
Menntun
 • Evrópskur einkaleyfasérfræðingur 2005
 • Hæstaréttarlögmaður 1990
 • Héraðsdómslögmaður 1983
 • Osgoode Hall Law School, með áherslu á samningarétt 1982
 • Háskóli Íslands, cand. jur. 1979
Tungumál
 • Enska
 • Danska
Kennsla
 • Stundakennari við Tækniskóla Íslands og hjá Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands
Ritstörf
 • Meðhöfundur Ólafs Ara Jónssonar hdl. á íslenskum kafla í Merger Control Worldwide, Cambridge University Press 2005 
 • Gæsla hugverkaréttinda skv. íslenskum lögum og lagaframkvæmd, í Afmælisrit: Gizur Bergsteinsson níræður 18. apríl 1992. Reykjavík, 1992
Félags og trúnaðarstörf
 • Í stjórnarnefnd European Patent Institute 2005-2009
 • Ad hoc meðlimur í Eftirlitsstofnunar EFTA 1998-2004
 • Varastjórn LMFÍ 1990-1992 og aðalstjórn 1992
 • Varaformaður stjórnar lánasjóðs íslenskra námsmanna 1982-1984
 • Formaður Orators 1977-1978