Samrunar og yfirtökur.jpg

Einkaþjónusta

LOGOS býður upp á einkaþjónustu (e. Private Client Services)  fyrir efnameiri einstaklinga og fjölskyldur þeirra í tengslum við ýmis mál hér á landi sem og erlendis, sniðna að marmiðum og þörfum hvers og eins. Ákveðinn eigandi stofunnar ber ábyrgð á þjónustunni við viðskiptamann og sinnir framkvæmd verkefna og eftirfylgni með framgangi þeirra. Hann gætir jafnframt að því að gögn viðskiptamanns séu uppfærð og þeim viðhaldið í samræmi við samninga. Hjá einkaþjónustu LOGOS er haldið utan um gögn viðskiptavina í aðgangsstýrðum kerfum hjá stofunni og sameinast á þann hátt sérhæfð gagnavarsla við sérhæfða lögmanns­þjónustu. Sem endra nær er lögð áhersla á trúnað og trygga meðferð upplýsinga.

Þjónustan tekur til ýmissa þátta, m.a.:

 • heildarskipulag fjölskyldumála og hvernig eignir og umráð þeirra færast milli kynslóða;
 • skipulag skattamála innanlands og erlendis;
 • skipulagningu einstakra erfðamála;
 • gerð kaupmála og erfðaskráa;
 • miðlun deilumála, þ.m.t. á milli hjóna eða sambúðarfólks eða í öðrum viðkvæmum aðstæðum sem þarfnast úrlausnar utan réttar ef mögulegt er;
 • skipulagningu eigna og eignarhalds á félögum;
 • viðskipta með verðbréf og hvers kyns fjárfestinga hérlendis og erlendis;
 • stofnunar félaga og sjóða hérlendis og erlendis;
 • samningagerðar; og
 • öflunar og viðhalds gagna vegna viðskipta milli landa og upplýsingagjafar til yfirvalda og fjármálafyrirtækja (s.s. ALM, KYC, CRS og FATCA).

Fyrirtækjaþjónusta LOGOS sinnir einkaþjónustu beint við fjárfestingarfélög, fjármálafyrirtæki og sjóði sem auk þess sinna víðtækari þjónustu við ákveðna viðskiptavini sína. Sú þjónusta tekur m.a. til:

 • stofnunar sjóða, gerð annarra stofnskjala vegna einstakra verkefna;
 • skattaleg álitaefni, þ.s. áhersla er lögð á hagkvæma skipulagningu fyrir sjóði og að greining tekna og gjalda verði lögum samkvæmt;
 • hýsing hlutafélaga í eigu erlendra viðskiptamanna og þjónusta við þau;
 • afmörkuð bakvinnsla vegna regluvörslu og upplýsingagjafar;
 • greining aðferða við kaup á eignum og/eða fyrirtækjum innanlands og erlendis;
 • hugverkaréttur og einkaleyfi;
 • persónuvernd;
 • ráðgjöf og utanumhald vegna laga og reglna um stjórnarhætti;
 • stjórnun funda, undirbúningur og boðun þeirra, úrlausn ágreiningsefna o.fl.; og
 • miðlun deilumála.

Kostir einkaþjónustu fyrir fyrirtæki á fjármálasviði felast í hagkvæmni útvistunar til sérhæfðrar lömannsstofu sem getur brugðist hratt við aðkallandi verkefnum og býr að margbreytilegri reynslu.  Með því að reiða sig á þekkingu og reynslu LOGOS geta fyrirtæki sparað sér tíma, fé og fyrirhöfn sem og áhættu sem felst í því að þjálfa eigið starfsfólk til að sinna verkefnum á hinum ýmsu réttarsviðum. Fyrirtæki í einkaþjónustu LOGOS tryggja þannig að sérfræðingar sínir verji tíma sínum og kröftum til að vinna að því sem þeir kunna best en eru með tengiliði við LOGOS sem sjá um lögfræðilega þætti.

Helstu eigendur á einkaþjónustusviði LOGOS eru Bjarnfreður ÓlafssonGunnar Sturluson og Helga Melkorka Óttarsdóttir. Jafnframt starfa á stofunni sérfræðingar á öllum sviðum lögfræðinnar.