Fjárhagsleg endurskipulagning.jpg

Fjárhagsleg endurskipulagning og gjaldþrotaréttur

Sérfræðingar LOGOS í gjaldþrotarétti og fjárhagslegri endurskipulagningu veita sérhæfða ráðgjöf, hvort sem um er að ræða greiðslustöðvun eða gjaldþrotaskipti, frjálsa eða þvingaða nauðasamninga eða hvers kyns aðra skuldaaðlögun. LOGOS hefur einnig tekið að sér hagsmunagæslu fyrir lánardrottna gjaldþrotabúa og fyrirtæki í greiðsluvanda.

Ráðgjöf LOGOS á þessu sviði tekur til samningagerðar, breytinga á rekstrarformum, uppgjöri viðskipta, lausn deilumála, málflutnings, skattalegum afleiðingum breytinga og annarra þátta sem reynir á við gjaldþrot og fjárhagslega endurskipulagningu.

LOGOS hefur náð góðum árangri í ráðgjöf við stóra og smáa aðila í greiðsluvanda sem og kröfuhafa slíkra aðila, svo sem banka, eignarhaldsfélög, skipafélög, lyfjasamsteypur og lífeyrissjóði. Sérfræðiþekking, stærð og sveigjanleiki LOGOS tryggir að hæfilegur fjöldi starfsmanna getur sinnt því verkefni sem liggur fyrir hverju sinni, innan þess tíma sem nauðsyn krefur. Að þessu leyti nýtur LOGOS sérstöðu á íslenskum markaði og er því ákjósanlegur kostur þegar leita þarf ráðgjafar vegna fjárhagslegrar endurskipulagningar eða gjaldþrotaskipta, hvort sem er fyrir fyrirtæki í greiðsluvanda eða kröfuhafa þeirra.

Samkvæmt álitsgjöfum matsfyrirtækisins The Legal 500 veita lögmenn LOGOS bæði skuldurum og kröfuhöfum framúrskarandi þjónustu.