Vátryggingaréttur og skaðabótaréttur.jpg

Vátryggingaréttur og skaðabótaréttur

Hjá LOGOS starfa lögmenn sem hafa sérhæft sig í vátrygginga- og skaðabótarétti.

Reynsla og sérfræðiþekking lögmanna LOGOS á þessu sviði nær til allra þátta réttarsviðsins, hvort sem um er að ræða heimtu slysabóta fyrir einstaklinga eða tryggingavernd fyrirtækja.

Stór hluti starfa lögmanna LOGOS á þessu sviði felst í málflutningi fyrir tryggingarfélög vegna krafna sem gerðar eru á hendur þeim.