Hæstaréttardómar_hlið.jpg

VÁTRYGGINGARÉTTUR OG SKAÐABÓTARÉTTUR

Hjá LOGOS starfa lögmenn sem hafa sérhæft sig í vátrygginga- og skaðabótarétti og á meðal viðskiptavina LOGOS er stærsta vátryggingarfélag Íslands. Reynsla og sérfræðiþekking lögmanna LOGOS á þessu sviði nær til allra þátta réttarsviðsins, hvort sem um er að ræða heimtu slysabóta fyrir einstaklinga eða tryggingavernd fyrirtækja. Stór hluti starfa lögmanna LOGOS á þessu sviði felst í málflutningi fyrir tryggingarfélög vegna krafna sem gerðar eru á hendur þeim.