Fjármálaþjónusta og regluverk fjármálafyrirtækja

Lögmenn LOGOS búa yfir víðtækri reynslu á sviði ráðgjafar við fjármálafyrirtæki og aðila á sviði fjármálaþjónustu. Regluverk á sviðinu er í stöðugri framþróun og því fylgja ríkari kröfur til eftirlitsskyldra aðila, sem verða ávallt að vera í viðbragðsstöðu varðandi breytingar.

Nærmynd af kreditkortum

Lögmenn LOGOS veita viðskiptavinum sínum reglulega ráðgjöf í tengslum við hlítingu, starfsleyfi, samskipti við fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands, hæfismöt starfsmanna, öflun virkra eignarhluta, markaðssetningu yfir landamæri, gerð innri reglna og fleira.

Nákvæmni og þekking eru grundvallaratriði þegar kemur að framfylgni við reglur á sviði fjármálaþjónustu, sem almennt fela í sér innleiðingu á Evrópugerðum, svo sem CRD IV, CRR, MiFID II, MAR, EMIR, PSD2, IDD, UCITS, AIFMD og AMLD.

Lögmenn LOGOS búa yfir sérþekkingu og reynslu af ráðgjöf á þessu sviði. Meðal verkefna þeirra má nefna:

 • alhliða ráðgjöf til fjármálafyrirtækja, greiðslustofnana, rekstrarfélaga sjóða, útgefenda skráðra fjármálagerninga og fagfjárfesta
 • umsóknir um starfsleyfi
 • fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða og annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu, svo sem verðbréfasjóða og sérhæfðra sjóða
 • tilkynningar um virka eignarhluti
 • undirbúa starfs- og stjórnarmenn fyrir hæfismat fjármálaeftirlitsins
 • aðstoð við framfylgni nýrra reglna um peningaþvætti og skráningu raunverulegra eigenda
 • ráðgjöf og álitsgerðir vegna kaupaukareglna
 • gerð innri reglna fjármálafyrirtækja, þ.m.t. lánareglna
 • ráðgjöf vegna markaðssetningar fjármálaþjónustu og sjóða
 • aðstoð vegna innleiðingar nýrra reglna um greiðsluþjónustu (PSD2)
 • fyrirlestrar og fræðsla
 • samskipti við eftirlitsaðila

Lögmenn LOGOS fylgjast grannt með þörfum viðskiptavina sinna og eru vel á varðbergi gagnvart nýbreytni og þróun fjármálamarkaða og fjármálaþjónustu. Stofan er jafnframt leiðandi á öðrum sviðum, svo sem í persónuverndarrétti (GDPR), skattarétti og félagarétti. Þjónustan sem LOGOS veitir er því alhliða, skilvirk og árangursrík.

Alþjóðlegu matsfyrirtækjunum Chambers and Partners og The Legal 500 ber saman um að LOGOS sé í fremsta flokki lögmannsstofa hérlendis í þessum málaflokki.

„Excellent overall capabilities. Been able to assist in most areas of business.“

- The Legal 500

Póstlisti - Fjármálaþjónusta og regluverk

Óska eftir að fá send fréttabréf og aðrar upplýsingar á sviði fjármálaþjónustu og regluverks. Í persónuverndarstefnu LOGOS má finna nánari upplýsingar um meðferð stofunnar á persónuupplýsingum þínum.

Tengdar greinar