Persónuvernd1.jpg

Persónuvernd

Persónuupplýsingar geta verið verðmæt eign fyrirtækja. Á sama tíma er meðferð slíkra upplýsinga oft á tíðum vandmeðfarin með hliðsjón af þeim skyldum sem lagðar eru á ábyrgðaraðila og vinnsluaðila á grundvelli persónuverndarlaga.

Persónuverndarlöggjöf hefur tekið miklum breytingum á undanförnum árum, m.a. með gildistöku persónuverndarreglugerðarinnar („GDPR“), og mikilvægi persónuverndar hefur aukist í margvíslegum skilningi. Allir þeir sem vinna með persónuupplýsingar, hvort sem það eru fyrirtæki, stofnanir eða aðrir, þurfa að huga að því að vinnslan samrýmist kröfum laganna og mikilvægt er að geta sýnt fram á framfylgni.

Lögmenn LOGOS eru leiðandi á þessu sviði og búa yfir mikilli reynslu sem nýtist viðskiptavinum úr mismunandi atvinnugeirum við að uppfylla skilyrði persónuverndarlaga.

Meðal verkefna LOGOS á þessu sviði má nefna:

 • Ráðgjöf um heimild til vinnslu og aðstoð við að svara beiðnum frá hinum skráðu
 • Gerð vinnslusamninga
 • Ráðgjöf um flutning á persónuupplýsingum utan Evrópska efnahagssvæðisins
 • Gerð bindandi fyrirtækjareglna
 • Starf persónuverndarfulltrúa
 • Gerð persónuverndarstefna og verklagsreglna
 • Greining á hlutverkum við vinnslu og sambandi ábyrgðaraðila og vinnsluaðila
 • Ráðgjöf í tengslum við notkun skýjalausna
 • Námskeið og fræðsla fyrir starfsmenn og stjórnendur
 • Kortlagning og framkvæmd úttekta á vinnslu fyrirtækja og stofnana
 • Aðstoð við meðhöndlun öryggisbresta
 • Samskipti við eftirlitsyfirvöld

Hér má nálgast tengla á greinar sem sérfræðingar stofunnar hafa tekið saman um meðferð persónuupplýsinga. 

Póstlisti - persónuvernd

Óska eftir að fá send fréttabréf og aðrar upplýsingar varðandi reglur á sviði persónuverndar. Í persónuverndarstefnu LOGOS má finna nánari upplýsingar um meðferð stofunnar á persónuupplýsingum þínum.